Czy warto dzielić się Wiedzą bezinteresownie?

Pytanie jest prowokacyjne. Bo nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność, no chyba że człowiek pokonał i opanował już logikę własnego Ego. Czy jednak warto dzielić się Wiedzą bezpłatnie? Pewnie tak, ale do momentu kiedy nie znajdą się inni, którzy będą chcieli uiszczać kwoty za tę Wiedzę.

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *