Czym jest Cywil i jak przestać nim być?

I czym różni się chociażby od Wojskowego?

Z bardzo wstępnych pogdybań można wysnuć, że Cywil to Człowiek od “pasa” w górę. Z bio-energetycznego punktu widzenia Cywil nie kontroluje lub nie musi kontrolować dwóch najniższych Czakr określanych jako Czakra Podstawy (Bezpieczeństwo) oraz Czakra Sakralna (Seksualność i Pieniądze) ale także Czakr powyżej Czakry Gardła (bo sfery Intuicji, Duchowości zawodowego pracownika nie powinny niepokoić).

Tzw. chwyty “poniżej pasa”, to zagrywki które odwołują się właśnie do tych dwu obszarów ludzkiego bytowania.

Stosunki, Umowy, Obrót cywilno-prawny najpewniej powstał jakoś uśrednienie różnych warstw lub klas ludności do jednego tylko typu – Cywila określanego także jako Obywatel.

Fakt zakazu posiadania Broni przez typowego Cywila lub Obywatela wynika właśnie z idei, że tą sferą bytowania Człowieka zajmuje się Ustrój.

System Cywilno-Obywatelski miał sens i rację bytu kiedy Ustrój był systemem prawnym – faktycznie i istotnie a nie tylko z pewnych założeń lub “widzimisiów”, dlatego że na takie zaprzeczenia naturze jak wrzucenie wszystkich klas ludności do jednego Cywilno-Obywatelskiego worka mógł doprowadzić tylko bardzo silny i mocny ustrój prawny.

Czy można przestać być Cywilem?

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *