“Data obowiązywania” na “ISAP”

Pojawiają się głosy, że “Data obowiązywania” jako pole w “metryczce” w Bazie “Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP” która jest najczęściej jeśli nie zawsze taka sama jak “Data wejścia w życie” którą jest przykładowo “1980-03-11” oznacza, że Dokumenty z takim polem są to Dokumenty “Ustawy jednodniowe” to znaczy, że obowiązywały jeden dzień – ten który w tym polu jest.

Żeby zacząć rozważania na ten temat uściślijmy najpierw co to jest Jeden Dzień.

Przyjmujemy że Jeden Dzień oznaczony jako 1980-03-11 oznacza Czas od Godziny 0:00 do 24:00 Dnia 11, Miesiąca 03 (III), Roku 1980 według lub podług Kalendarza Juliańskiego.

Teoria jest taka, że obecny Ustrój określany jako Rzeczpospolita Polska nie jest Ustrojem faktycznie i istotnie prawnym, lecz jest Hucpą “na resorach”, która może być także określana jako Rzeczpospolita Samochodowa Ślepej Wrony – od nazwiska pewnej damy, która stoi za nakładaniem absurdalnie wysokich “kar” nazywanych “opłatami” za niedopełnienie “obowiązku” ubezpieczania “pojazdu” w związku z byciem “obowiązanym” do tego.

Czy “Data obowiązywania” może oznaczać “Datę rozpoczęcia obowiązywania”? A jeśli oznaczałaby to dlaczego tego nie określono w sposób jawny?

Sprawdźmy jak rozumiane są lub dorozumiane są podobne określenia mogące sugerować Dzień wejścia czegoś w życie. Przykładowo “Data zawarcia”, “Data ustanowienia”, “Data obligowania”.

Ciekawych wrażeń dostarcza zestawienie “Daty obowiązywania” z “Datą zawarcia”. Za “Datę zawarcia” rozumie się nie cały okres w którym jakaś umowa obowiązuje/obowiązywać będzie, ale tylko Dzień jej “zawarcia” – czyli jest to Dzień w którym strony umowy zobowiązują się do respektowania zapisów w tejże umowie.

Czy “Data zawarcia” może być inna niż “Data rozpoczęcia obowiązywania”? Takie pytanie pojawiło się na jednym z “internetowych forum prawnych”. Odpowiedź która się pojawiła to “W większości przypadków będzie to niedopuszczalne, gdyż sprzeciwiać się będzie naturze danego stosunku prawnego”. [1]

Przychylam się do odpowiedzi, a może nawet bardziej niż przychylam. Jest to nielogiczne, aby “Data zawarcia” była inna niż “Data obowiązywania”. Ponieważ Dzień zawarcia jest dniem rozpoczęcia obowiązywania i nie może być inaczej. Z innym dniem niż dzień zawarcia mogą mogą rozpoczynać obowiązywać pewne zapisy tejże umowy, ale sama umowa nie może zacząć obowiązywać z innym dniem niż dzień zawarcia, ponieważ zawarcie umowy jest uznaniem jej obowiązywania, do chwili jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia lub też do chwili zerwania umowy.
Nie można w zawartej umowie określić daty rozpoczęcia jej obowiązywania, lecz nawet gdyby coś takiego postanowiono i strony umowy się na to zgodziły najpewniej należało by traktować to jako obowiązywanie jednego z “podzapisów” tej umowy, który to “podzapis” z racji iż jest tylko jeden nie został przez niechlujność wyszczególniony. Taka umowa jednak przez niechlujność uznana powinna być za mająca mniejszą wartość prawną i w szczególnych przypadkach mogłaby zostać wykpiona – nie tyle przez strony umowy które się na nią zgodziły, ale przez osoby postronne których ta umowa też może dotyczyć.

Sprawdźmy poziom prawdy wykorzystując metodę Kinezjologiczną (Numeryczną)

Test: “Data obowiązywania” oznacza to samo co określałaby “Data rozpoczęcia obowiązywania”.
Wynik: 50

Bibliografia:
[1] https://forumprawne.org/prawo-cywilne/69697-data-zawarcia-data-obowiazywania-umowy.html

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *