Jaki jest Sens Życia?

Na ile kalibruje zdanie:

Sensem Życia jest odkrycie jego sensu. Inne tłumaczenie byłoby zaprzeczaniem Boskości tego, kto pyta i tego kto odpowiada.

Wynik: 958

Zobacz też: Co to znaczy że coś „kalibruje”?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *