Momenty wiekopomne w dziejach Polski

  • 1997 – Norbi – Norbert Dudziuk spuścił się na wszystkich utworem “Kobiety są gorące”, balansującym na granicy dobrego smaku, która to granica została wówczas przekroczona.
    Kalibracja utworu – Wynik: 48

Zobacz też: Co to znaczy że coś „kalibruje”?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *