O potrzebie powrotu kunsztownego budownictwa (architektury)

Czy się to komuś podoba czy nie, ta ziemska rzeczywistość jest bardzo mocno powiązana z kształtem, geometrią. Użyteczność też jest ważna, ale czy ktoś chciałby żonę czy męża wyciosanego z kwadratowych jak kwadratowe bloczki? Albo pojazd samochodowy bez kształtu, bez pomysłu. Kształt jest związany z prestiżem. Użyteczność bywa powiązana z kształtem ale może się też rozmijać.

Jest ciekawe dlaczego jest taki nacisk na kształt pojazdów samochodowych a budynki ich właścicieli często przypominają siermiężne kwadratowe kloce. Nazywa się to nowoczesnością.

Jest bardzo możliwe, a dla mnie pewne, że to o co obwinia się dwutlenek węgla jest faktycznie spowodowane nie oddychającą “architekturą”. Sama w sobie architektura jest tylko odbiciem czegoś w kimś dla kogo jest “projektowana”. Klient architekta budowlanego nie wybierze i nie zapłaci za projekt, który nie jest z nim jakoś wewnętrznie zgodny, z jakim nie czuje się dobrze. Budowle powinny ożywiać atmosferę-przestrzeń-mikroklimat. Rozprostowywać energię, przeciwdziałać tworzeniu się energetycznych kołtunów. Miasto które nie ma, nie tworzy kształtnych budowli nie jest miastem a tylko jakaś osadą albo wsią. Ile kunsztownych budowli powstało w ostatnich latach w miejscowości nazywanej Wrocław? Zero? Powstają płaskie szybiaste kloce, albo siermiężne kwadraty. To nie oddycha.

Modlitwa błagalna o kunsztowne budownictwo w m. Wrocław

Wiem, że kunsztowne, kształtne budownictwo to jest jeden z najważniejszych tematów jeśli chodzi o miasto i o to, że miasto było miastem. Widzę co się dzieje, co się buduje, widzę niemoc a może nawet niechęć wszystkich. Widzę że potrafią budować tylko kwadraty. Być może mógłbym skierować jakieś pismo – ale do kogo? Do konformistów? Dlatego zwracam się tą modlitwą błagalną do Siły Wyższej, Mocy Wyższej, Boga, Matki Boskiej, Absolutu, Wszechświata, Wszystkich Świętych, Pana i Zbawiciela, Aniołów, Ludzi Dobrej Woli i ktokolwiek jeszcze może pomóc, żeby chociażby dla zabawy, dla żartu, niech budowniczy chociaż kopiują kunsztowne dawne budowle skanerami, drukarkami 3D, kształty. Skoro ludzie nie potrafią, to może niech jakaś sztuczna inteligencja.., cokolwiek byle by tylko zaczęły powstawiać we Wrocław-ie budowle na których miło oko zawiesić, na tle których miło się sfotografować, które byłyby oznaką że jeszcze ktoś w tym “mieście” ma mózg i wie co to kunszt i jakość.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *