Różnica między Trenerem a Instruktorem a spychanie psychologicznego cienia

Przemyślenia te wzięły z mojej przygody z nauczaniem Salsy Kubańskiej/Casino Cubano.

Zauważyłem że przy nauczaniu innych kroków Salsy/Casino występuje jeszcze jakaś zewnętrzna siła, która sprawia, że nie da się nauczyć innych osób prawidłowego sposobu poruszania się, jeśli samemu nie jest się w jakiś sposób pod tym względem idealnym. Adepci Salsy/Casino dając Instruktorowi/Trenerowi pewną dawkę autorytetu zgadzają się, że pewien “brud” – psychologiczny cień jest spychany z Instruktora lub Trenera na adeptów-kurstanów.

Hipoteza jest taka, że zarówno Trenerzy/Instruktorzy nie są ideałami a dopiero stają się pewnymi wzorami po tym jak zepchną odpowiednią ilość swoich brudów na podopiecznych. Prowadzi to do pewnych
“kazirodczych” struktur poprzez sytuację, że Instruktor/Trener nie może się samowystarczalnym wzorem ponieważ jest zależny od swoich adeptów na których ów cień zepchał a patrząc z innej perspektywy – ów adepci zgodzili się na to, aby być nosicielem cienia Trenera/Instruktora. Wydaje się, żę jest to naturalny proces wyłaniania wodza stada – jeden osobnik staje się czystym wodzem, aby mógł w dobry sposób prowadzić resztę stada.

Pewnym rozwiązaniem byłoby jawne określenie co oznaczają terminy Instruktor i Trener i jak ma się to do procesu spychania psychologicznego cienie.

Pewną idealną sytuacją byłoby gdyby umówić się, że wszyscy nie wiemy, ale jeden z nas więcej – nie przyjmuje on roli lidera, który prowadzi i któremu należy zawierzyć, ale kogoś kto proponuje pewne rozwiązania i jest arbitrem.

Dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby ów cień nie został zepchany na nikogo, ale był elementem w grze, co mogłoby dać dodatkowy impet do nauki.

Trener i Instruktor kojarzy się z kimś komu należy się oddać, zawierzyć.

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *