Jak przestać być złym dla innych – bo oni tego potrzebują, a zacząć być dobrym – bo inni tego potrzebują jednak bardziej…

“Jam częścią tej siły, / która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” -z “Fausta” Goethe-go.

A co by były, gdyby ta siła zaczęła być dobra? – czy nadal by musiała wieczna zła pragnąć, by czynić dobro?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *