Czy ktoś kto pozwala na zło może być gorszy od tego kto to zło czyni?

Czy organ uchwałodawczy może być gorszy od organu wykonawczego? Czy zawsze jest gorszy? A może zawsze jest lepszy?

Może ten kto czyni zło z gwoli organu uchwałodawczego powinien sam się zorientować, że czyni zło.

Może organ uchwałodawczy dla dobra DOBRA i dla dobra organu czyniącego – wykonawczego uchwala coraz to gorsze/lepsze przepisy, aby jednak zło się szybciej zorientowało co czyni i aby szybciej nastąpiło dobro?

A może Pan Jezus był zły, bo jako Bóg pozwolił na to wszystko co się mu zadziało i to wszystko co się później zadziało…

A może Pan Jezus wrócił i sieje zamęt, bo nie wie kim jest?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *