Czy żyje się po to, aby się uczyć czy aby doświadczać? Czy celem lub drogą jest oddzielanie dobrego od złego czy przyjmowanie wszystkiego co jest?

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *