Monthly Archives: November 2023

Czy może być tak że opłaca się być obywatelem zamiast człowiekiem?

Na przykład więcej można w ubezpieczanej wspólnie grze obywatelskiej, w której można więcej, jest więcej niż gdyby system był naturalny. Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Czy ostrój celowo może prowokować do nienawidzenia go, aby tworzyły się stada mułów wyręczających go z najtrudniejszych spraw?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cena wykluczenia z powszechnego obiegu telewizyjno-urzędowego tematów wysokiej świadomości i kto ją ponosi

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jeśli ostatecznie ktoś odkryłby że nie on ma wolnej woli, to dla kogo mógłby być to problem?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dlaczego biust flaczeje i opada? Czy da się to naprawić?

Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Czy obrońcy pokoju zawsze muszą być konformistami chroniącymi patologię?

Czy chronić należy największy spójny system? A co jeśli jest niespójny a są mniejsze spójniejsze? Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Czy to ofiara powinna szukać powodów przez które sprowokowała kata, czy kat powinien ich szukać?

Budowanie pomników ofiarności Ocena muzem powstania warszawskiego

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jeśli nic z tym nie zrobią – kto z czasem wygrywa – kat czy ofiara?

To jest, kiedy kat nie jest w stanie – nie chce się przyznać do tego co zrobił. Odpowiedź – wygrywa kat: Kalibracja: 26Odpowiedź – wygrywa ofiara: Kalibracja: 900 Odpowiedź – nikt nie wygrywa: Kalibracja: 60Odpowiedź – nikt nie wygrywa, po … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Najlepsza barwa dla sufitów

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Poczucie głębokiej godności a mechanizm projekcji i poczucie odpowiedzialności w związku

Innymi słowy – gdy ten drugi ktoś w związku wkurwia, to powiedzieć mu żeby spierdalał czy nie? Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment