Czy ostrój celowo może prowokować do nienawidzenia go, aby tworzyły się stada mułów wyręczających go z najtrudniejszych spraw?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *