Dorosłe Dziecko Informatyczne

Czyli gdy dorosłe dzieci informatyczne zaczęły robić zabawki tak użyteczne, że nawet najbardziej powściągliwi zaczęli ich używać…

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *