Gdy Ojciec postanawia czcić swoich oprawców, a robi tak dlatego, że ma Syna, który pokutuje za to.

Niewidoczna propagacja problemów.

Dlaczego ktoś postanawia czcić swoich oprawców? Bo na przykład mądrze uznaje, że skoro coś stało się, to nie stało się to bez powodu, że widocznie oprawca był silniejszy i skoro tak postąpił jak postąpił, to niech teraz utrzymuje, tego którego oprawił. Oprawił jak ramka oprawia obrazek. Oprawca oprawia obrazek, który w ten sposób obraził.

Jeśli ofiara albo potomek ofiar postanawia czcić oprawcę, to znaczy, że uznaje ich za wyższych od siebie, mądrzejszych, a to, za co dostało mu lub jego przodkom, było w istocie godne potępienia. Gdyby ofiara lub potomek ofiar uznał się za mądrzejszych od oprawców, to nie czciłby oprawców, tylko się nimi zaopiekował.

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *