Aby karma działała należy wykazać polu po-wszechnemu, że jest wybór

Ponieważ pole po-wszechne zna tylko wybory i możliwości, które już się dokonały. To dopiero zadaniem człowieka jest znaleźć nowe możliwości w jaki sprawy-tematy mogą się połączyć.

Trudno mieć pretensje do kogoś, kto żyje w przekonaniu, że zrobił jedną właściwą rzecz – wybrał jedną słuszną opcję. Tak samo jak trudno temu komuś, tak trudno prawom karmy zadziałać.

Aby prawa karmy mogły kogoś ukarać, to musi pole po-wszechne wiedzieć, że istnieje inne rozwiązanie, inna możliwość. Wówczas dopiero taka sytuacja obiegana jest w ramach równania i w ogóle tworzone jest równanie przy którym coś może się wyrównać.

Dlatego tak ważne jest wobec wszystkich, którzy wydaje się, że robią coś złego, pokazywać że mają inny – konkretny wybór lub chociaż, że realizują już jakiś jeden z wyborów – co oznacza, że jest jakiś inny.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *