Co jeśli ktoś popełnił wobec kogoś tak gigantyczne nadużycie, że niemożliwe jest już jego zrównoważenie?

Przykładowo ktoś kogoś – rodzic potomka – zadopingował na śmierć, ale ten skazany na śmierć poszedł drogą pogłębiania świadomości.

Krótkotrwały doping może skończyć się wyrównaniem, gdy dopingujący jest w stanie zrozumieć swoje działanie. Ale jeśli dopingowany w wyniku dopingu zwiększy stopień świadomości do takiego stopnia, że dopingujący nie będzie w stanie dotykać tak wysokich rejestrów, to może okazać się, że zrównoważenie jest niemożliwe.

cdn

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *