Być po stronie Światła – Miłującego Boga to nie świecić światłem odbitym tylko swoim

To księży świeci światłem odbitym. W praktyce być po stronie mroku to być czyimś sługą – to mieć mistrza ponad sobą. Być po stronie mroku to kierować się poczuciem ładu a nie porządku i rozsądku. To dlatego, że jeśli uzupełnia się kogoś wtedy kieruje się poczuciem ładu, ponieważ nie ma się swojej myśli na temat siebie, tylko jest myśl mistrza i jego braki się uzupełnia.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *