Czy ci którzy wierzą że jakiś Jezus wziął ich grzechy na siebie i dlatego są już zbawieni wiedzą o ukrytym lub jawnym koszcie tej usługi?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *