Zwraca się człowiek do Miłującego Boga o to, co ma znaczenie

Okazuje się, że Miłujący Bóg po to właśnie posłał istotę jako człowieka na Ziemię, aby okazało się co ma znaczenie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *