Rzecz, rzeczy-wistość, rzecz-pospolita, rzeczy-pospolitość

Czy różni się wistość od po-spolitości?

Co to jest rzecz?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *