Wola ciała + Wola umysłu = Serce?

Co jeśli wolę ciała zabarykaduje się kontrolą umysłu? Ciało zrobi tylko to, na co pozwoli umysł ze swoją etyką i moralnością …

Cdn…

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *