W jaki sposób można ukształtować dziecku psychikę, aby bzdur nie wyśmiewał, tylko wszędzie dopatrywał się ukrytego sensu?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *