Czy można być sympatykiem budynku kościelnego ale antysympatykiem wyznawanych tam przekłamań?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *