Gdy ktoś pochwali za część ciała będący bezprawnym opisem anatomicznym i weźmie się to do siebie jako prawdę…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *