Jeśli homoseksualizm wystepuję tylko w zemście na sobie, to zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną uzasadniając naturalnym prawem do wolności – prawami człowieka jest obłędem

Prawa człowieka, prawa do godności, prawo do wolności nie może wspierać, potwierdzać, popleczać postawom autodestrukcyjnym.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *