Kibel – miarą klasy to jak szybko można zmyć brud

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jest chwila w życiu człowieka kiedy rozumie on, że utrzymywanie wojska do obrony jest niepotrzebne, bo korzystniej byłoby się znaleźć pod pieczą wroga niż iść na wojnę z kimś pod czyją pieczą byłoby korzystniej

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jakby wyglądał lub zachowywał się człowiek, który osadziłby się w dolnych czakrach a górne od siebie odłączył

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zakaz spalania śmieci to ukłon wobec mieszkańców bloków?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trocinowe meble z delikatną foliową powłoką…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cywilizacja czyli choroba-lekarstwo które okazało się gorsze od choroby-lekarstwa chrześcijaństwa

To cywilizacja spowodowała zmuszenie kleru do celibatu…

Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jaki efekt można uzyskać znajdując chorego psychicznie psychopatę i dając mu wszystko co potrzeba, aby wyglądał normalnie

Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Używanie Języka Polskiego samo w sobie jest osobowością…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Widząc w jak durne dążenie realizują różni ludzie – staje się oczywiste, że muszą mieć jakiś rodzaj umysłu uśredniający, kolektywny, uspołeczniony…

który te durnoty będzie kryć…

Cdn….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Czy jakiś urząd znalazłby coś na przeciwko gdyby zrobić formalną umowę o pracę na czarno, gdzie w rozliczeniu znajduje się seks

Cóż, wyglądać to będzie już raczej na sprawę tych kochanków, którzy decydują się wziąć w tym udział. Stąd wniosek, że cały tak zwany stosunek pracy – ZUS itp. to system filtracji poprzez który…

Cdn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment