Tag Archives: Sprawiedliwość

Czy sprawiedliwość jest cnotą?

Cdn…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Polskie Sądownictwo jako lekkoduszny wrzód na twarzy społeczeństwa

szukający sobie twardych ułomnych koni, na których może pojeździć choć jeszcze jeden dzień dłużej. Cdn…

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment